İş

Dünya Bankası: Gelişmekte olan ülkelerde çevrimiçi işlere olan talep hızla artıyor

Banka, “Sınır Tanımayan Çalışma: Çevrimiçi Çalışmanın Vaadi ve Riskleri” başlıklı raporunu yayınladı.

Raporda, çevrimiçi “iş” çalışanlarının küresel işgücündeki payının yüzde 4,4 ile 12,5 arasında değiştiği ve bu oranın daha önce tahmin edilenden çok daha yüksek olduğu belirtildi.

Raporda, “işçi” talebinin gelişmiş ülkeler ağırlıklı olmasına rağmen, gelişmekte olan ülkelerdeki talebin çok daha hızlı arttığına ve bu işlerin gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar ve gençler için “özel bir vaat” sunduğuna dikkat çekiliyor.

Raporda, çevrimiçi “iş” işlerine olan talebin hızla arttığı, ancak bu segmentteki çalışanlar için sosyal korumaların hâlâ eksik olduğu vurgulandı.

Raporda, Sahra Altı Afrika’nın en büyük dijital platformunda iş ilanlarının yüzde 130 oranında arttığı, Kuzey Amerika’daki büyüme oranının ise sadece yüzde 14 olduğu, yoksul ülkelerdeki şirketlerin yüzde 60’a yakınının katılımıyla gerçekleştirdiği belirtildi. 20 binden fazla şirket “konser” çalışanlarına dış kaynak sağlıyor. Kaynak kullanımının arttığı kaydedildi.

Raporda, 186 ülkeden çalışan ve müşteriyle dünya çapında 545 çevrimiçi “iş” çalışma platformuyla “iş ekonomisi”nin çok büyük olduğu belirtildi.

Raporda bu bölümün gelişmekte olan ülkeler açısından önemi vurgulanarak, düşük ve orta gelirli ülkelerin “gig” platformlarındaki toplam trafiğin yüzde 40’ını oluşturduğu belirtildi.

Raporda, gençlerin gelir elde etme, yeni beceriler öğrenme veya işi okul ve diğer işlerle birlikte yürütme esnekliğine sahip oldukları için “gösteri” işleriyle ilgilendikleri ve kadınların da çevrimiçi “gösteri ekonomisine” erkeklerden daha fazla katıldığı belirtiliyor. her 10 işçiden biri genel işgücü piyasasına katılmaktadır. Bunlardan 6 tanesinin nüfusun en fazla olduğu şehirlere göre daha küçük şehirlerde yaşadığı kaydedildi.

Raporda ayrıca “güç ekonomisinin” potansiyel risklerine karşı uyarıda bulunularak, düşük gelirli ülkelerdeki pek çok kişinin çalışma mevzuatı kapsamı dışında çalıştığı ve sosyal sigorta ve sosyal yardımlardan mahrum kaldığı belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu